לקבלת הלוואה ופרטים נוספים
אנא מלאו פרטיכם בטופס
:
לקבלת מידע והגשת בקשה פנו למט"י חדרה - "עסק ירוק"
טל - 04-6346818 מייל info@esek-yarok.org